facebook
AlternativaBlogTarot

Moć viska

By 05/04/20193 studenoga, 2020No Comments
Moć viska, ALTERNATIVNI CENTAR ZARA

Visak se može koristiti na više načina i čovjek ga može rabiti u svakojakim situacijama. Snaga viska je mnogostruka i mnogima čak i neshvatljiva. primjerice, pomoću viska možemo locirati štetne radnje koje se nalaze u nama, otkriti ranu trudnoću, probleme pa čak i bolesti. No, moć viska se ne zaustavlja samo na ovome, moć viska se nastavlja preko otkrivanja žudnji, skrivenih tajna i želja pojedinca. Primjena viska je mnogostruka i može služiti čovjeku na više načina. Dakle, primjena viska i rašlji vrlo je svestrana i raširena disciplina čije prednosti valja iskoristiti.

U našim krugovima, visak se najčešće koristi za proricanje, tome je zaslužna u prvom redu efikasnost njegove primjene i mogućnost dobivanja preciznih odgovora. Uvriježeno mišljenje da je visak pomagalo koje može odgovoriti samo na pitanja DA/NE konstrukcije nije točno. Upravo suprotno, visak može dati odgovore na SVA pitanja, jedini je uvjet da se zadobije potpuna koncentracija majstora viska, ali i klijenta koji je pitanje uputio.  Nakon koncentracije koja je preduvjet točnosti odgovora potrebni su vam i odgovarajući visak i razvijena komunikacija s viskom.

Komunikacija s viskom
Ako se zanimate i sami za tehniku proricanja viskom, prva informacija koju morate znati je da morate razviti komunikaciju sa svojim viskom. Imajte na umu da razbijeni visak NEĆE dati točne odgovore, štoviše on može biti izvor vrlo loše energije i potrebno ga se riješiti što prije!

Da bi se pomoću viska dobivali odgovori tipa DA i NE, ali i MOŽDA, TAKO-TAKO i sl. potrebno je s viskom razviti osobnu komunikaciju. To ćete učiniti na sljedeći način: Opustite se i uzmite visak u ruku. U sebi ili na glas postavite pitanje visku: “Kako ćeš mi pokazati DA?”.

Prilikom inicijalne komunikacije s viskom vala biti potpuno smiren. Isto tako, budite strpljivi, moguće je da ne dobijete odgovor odmah, ako nakon nekoliko pokušaja visak ne želi stupiti u komunikaciju, pokušajte drugi dan ponovno.
Nakon što vam visak svojim kretanjem pokaže odgovor na DA, upitajte kako će vam dati odgovor na NE. Nakon što ste dobili i NE, upitajte da li je to vaš trajan dogovor. Ako je odgovor potvrdan tj. dobijete kretnju za DA na to pitanje vi ste sa svojim viskom uspostavili komunikaciju. Nakon toga provjerite možete li uspostaviti komunikaciju i za dodatna pitanja kao što su: možda, tako – tako, neutralno i sl. Visak se može gibati kružno, pravolinijski i eliptično.
Nakon što ste ispunili ova dva preduvjeta spremni ste za rad s viskom.

Vrste viska

Postoje različite vrste viska. Najidealniji je onaj kružnog ili eliptičnog presjeka jer prilikom gibanja stvara najmanji otpor. Kao alternativno sredstvo možete koristiti džepni sat na lančiću, lančić s privjeskom, prsten na lančiću ili koncu i sl. Važno je da pronađete vama odgovarajući visak, po mogućnosti od vama odgovarajućeg materijala.

Zanimljivost: Provjerite imate li povećan radiestezijski senzibilitet.

Uzmite visak u ruku i stavite ga iznad dlana lijeve šake okrenutog prema gore. Visak udaljen od dlana 2 do 5 cm, zaljuljajte pravolinijski. Ako se ubrzo nakon počne gibati kružno, okrenite lijevu šaku dlanom prema zemlji. Kada/ako  visak promjeni smjer kretanja imate dovoljno radiestezijskog naboja.