Numerologija - Zara Tarot

Javite se s povjerenjem! Zajedno ćemo naći rješenje za sve Vaše probleme!

BlogNumerologija

Numerologija

By 05/04/2019 No Comments

Metoda koja ljudsko ponašanje objašnjava brojevima naziva se numerologija. Svi proračuni i predviđanja temelje se na devet brojeva. Metodom zbrajanja brojeva svode se na jedan cijeli broj. Na svaku osobu utječu tri broja – duhovni broj, broj imena i sudbinski broj. 

Svaki broj ima svoju sudbinsku odrednicu, svako slovo ima svoj broj. To bi značilo da datum rođenja, ime i prezime određuju životnu priču. To nam je dodjeljeno i opisuje tko smo – kakvi su nam ciljevi i što nam je predodređeno.

Za numerologiju bi mogli reći da je tehnika koja upućuje na naš karakter, talente, reakcije. Može pomoći da se iskoriste potencijali koji su pred nama kao i da nas upute na negativne situacije koje se mogu spriječiti. Svaka osoba ima svoj duhovni broj, sudbinski broj i karmički broj.

Duhovni broj dobiva se svođenjem datuma rođenja na prosti broj, npr. osoba rođena 24. u mjesecu znači da njezim duhovni broj 2+4=6. To znači da je duhovni broj 6.