Opći uvjeti poslovanja

Usluge koje pruža stranica pružaju se isključivo putem navedenih premium brojeva s posebnom tarifom koji su navedeni na web stranici.

Cijena i naplata Usluge se iskazuje i naplaćuje na računu operatera javnih komunikacijskih usluga kod kojih Korisnik ima ugovorenu javnu komunikacijsku uslugu, u skladu s njihovim vlastitim Općim uvjetima poslovanja. Cijene usluga jasno su istaknute i navedene pored svakog broja.

Pozivom na navedene brojeve telefona korisnik usluga prihvaća sve uvjete korištenja te svjesno koristi navedene usluge. Korisnici navedenih usluga mogu biti sve punoljetne osobe (+18).

Pružatelj usluga ne odgovara i ne preuzima nikakvu odgovornost za izjave koje su djelatnici dali Korisniku prilikom pružanja Usluge.

Operator usluge brojeva s posebnom tarifom:

Trakošćanska 23, 10 000 Zagreb

072 888 888  

Usluge namijenjene odraslima 18+.